Friskvårdens Dag år 2021

september 5, 2021 17:09:33 Urban Brumm

Under sol-/regnskyddet informerade Sällskapet om verksamheten för de många, som promenerade
slingan förbi Billingehus, det nya Vasaloppscentrumet samt runt om Åsbotorpssjön.

Friskvårdens Dag 2021 Skövde IHS

Sällskapets Solveig och Leif informerade bl a om Sällskapets framtagande av ”Filmisar” med
Idrottsprofiler från Skövde samt den fina planschen med alla profilerna på bild, plus vilka
idrottsliga framgångar de haft.

Friskvårdens Dag 2021 Skövde IHS 2

Roger kunde även bjuda in friskvårdsdagens deltagare att besöka Skövde Idrottshistoriska Muséum,
som var öppet för första gången sedan våren år 2020.

Friskvårdens Dag 2021 Skövde IHS entré

Så det var bara för de hågade besökarna att komma in i muséet. Glädjande nog kom uppskattningsvis
över 120 personer och beskådade muséets föremål, fick höra diverse historier från det idrottshistoriska
livet i Skövde fordomsdags samt även tjöta om annat intressant med guiderna Nisse och Urban.

Friskvårdens Dag 2021 besökare SIHS muséum

Inne på muséet finns föremål som kan ge goda minnesbilder från forna tider, som här en affisch från
1950-talet enligt dem, som var med då.

Friskvårdens Dag 2021 besökare till muséet

Många av besökarna var ungdomar och barn, och ibland kunde de få se bilder på föräldrar eller
far-/morföräldrar, som någon gång blivit fotograferade, när de varit med i något lag eller sysslat
med något idrottsligt. Det var ofta synnerligen populärt.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde