Förslag stadgerevision

februari 28, 2019 15:02:17 Urban Brumm
Se jämförelse mellan gällande stadgar från år 1999 med revisionen som föreslås årsmötet 2019. Förslaget börjar gälla om årsmötet bifaller förslaget med en majoritet på 2/3.

Stadgar från år 1999

Förslag till stadgerevision på årsmötet 2019

 

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde