Flytt av museets föremål klar

maj 1, 2023 17:05:19 Urban Brumm

Nu finns museets föremål väl förvarade i ett nytt förråd.

         

 Under mer än tjugo år fick Sällskapet förmånen att bygga upp ett idrottshistoriskt museum i ett skyddsrum i Billingehus. Hotellets
ägare erbjöd den dåvarande ordföranden Börje Weiler att gratis få disponera lokalen. Tillsammans med Börjes fru Ulla, Sten Ramke,
Bernt Jutemar och Tage Ekfeldt från Skultorp, Roger Mohlén (som utformade många affischer och andra presentationer) och många
andra byggdes lokalerna upp till ett museum, som representerade idrottslivet i Skövde genom tiderna på ett förnämligt sätt.

När hotellet för något år sedan bytte ägare var det emellertid osäkert gällande museets existens på Billingehus. Eftersom museet var
inrymt i ett skyddsrum uppställdes krav, att det skulle inspekteras, så att dess egentliga funktion var säkerställd. Sällskapet fick då
uppdraget att frigöra alla väggar och placera alla föremål i rummens mitt, så att väggarna kunde besiktigas och eventuellt åtgärdas
efter behov. Här ses IngaBritt och Solveig börja med nedpackningen av en stor mängd föremål i lådor.

 På bilden ovan ses Ada, Roger, Stickan och IngaBritt ha börjat med väggrensningarna.

Väggarna frigjordes allt mer. Nils, Bengt och Roger jobbar på.

Centreringen av föremålen till rummens mittre delar börjar synas.

Allt ska bort från väggarna, såväl bakgrundspaneler..

..som skåpsinnehåll..

..som skåp och annat som fästs på väggarna.

Så kom då den dag när Sällskapet fick besked om att hotellets nye ägare vill använda skyddsrummet till annan verksamhet. Detta
innebar att Sällskapet fick låta arbetet övergå i en flyttningsverksamhet. Allt skulle ut ur skyddsrummet. Efter ett antal kontakter
med Kommunen letades det fram ett icke använt utrymme i Billingehov, som Sällskapet nu kan hyra som tillfälligt förråd till
normaltaxa. I och med detta gick arbetet ut på att välja ut vilka föremål, som kunde tas med och vilka som får gå till återvinning.
På bilden ovan monterar Bengt, Mikael och Lennart isär ett vitrinskåp, som härmed skrotas.

Från produkt till återvinningsvara.

Eftersom det är ett garvat gäng, som arbetar med flytten, vet alla att fikapausen är väsentlig för arbetsmoralen och för att skapa en
hög trivselfaktor. Solveig serverar kaffe mellan packnings- och flyttbestyren.

OK, allt packat, dags att flytta. Stickan hugger i.

Bengt likaså.

In med grejorna i den hyrda skåpbilen.

Skåpbilen med lift var guld värd. In med lådorna.

Stickan, Renate och Mikael konstaterar att alla våra grejor, som ska flyttas, är ute ur Billingehus. Det kvarstående är ägarens
förrådsvaror.

Den gula lånekärran lastas för återlämning.

Flyttlasset anländer till Billingehov.

Ut med allt!

Ishallens foajé fick tjänstgöra som mellanlagringsplats.

Sällskapets första fika bredvid den nya förrådslokalen.

Mikael och Stickan konstaterar att det nya tillfälliga förrådet ger ett gott skydd för museets inventarier, tills vi kan flytta in i en ny
museilokal.

Då visar vi åter bilden, som berättar, att flytten av museets inventarier nu är fullbordad.

 

 

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde