Den gamla golfbanan

Skövde Golfklubb har två årtal i sitt klubbmärke. Här får Du reda på varför.

Golfspelandet tog riktig fart i Sverige i slutet av 1900-talet. Dessförinnan var det en sport
för särskilt intresserade med lämplig ekonomi. I Skövde anlades en bana på militär mark
med specialtillstånd, och som ofta i Skövde fanns intresset hos militär personal. Banan gick
som synes runt Kråkberget, men efter några år anlades ett övningsfält för stridsvagnar här.

Under vilka år fanns den gamla banan i bruk?

Besök gärna Skövde Idrottshistoriska Muséum för att få svaret.