”Brand-Pelles” urklipp

mars 15, 2020 14:03:20 Urban Brumm

”Brand-Pelles” dotter Mona-Lena Beckman överlämnar historiska dokument till Sällskapet.

Birger Persson var en legendarisk ledare för Skövde AIK-s allsvenska handbollslag på 1940-

och -50-talen. Efter kontakt med Sällskapets sekreterare Bengt Säll hade hans dotter Mona-

Lena Beckman den stora vänligheten att donera urklipp från den tiden till Skövde Idrottshisto-

riska Sällskap, vilket berikar Sällskapets förmåga att förmedla bilden av en svunnen tid.

Sällskapet tackar för det vällovliga initiativet och ser fram emot att det sprider sig även när

det gäller andra Skövdeidrottare.

SIHS ordförande Stickan bläddrar i urklippspärmen tillsammans med Mona-Lena och upp-

täcker en mycket detaljerad kronologisk uppsättning av tidningsurklipp som berättar om

AIK-s allsvenska handbollslag. En motsvarande informationskälla kan absolut inte hittas på

Internet, även om det ibland kan tyckas så. Äldre information är helt enkelt inte digitaliserad.

Se här SIHS presentation av ett av Skövde AIK-s allsvenska handbollslag med ”Brand-Pelle”

som lagledare.

Mona-Lena medförde också ”Brand-Pelles” Skövde AIK-standard nr. 22 samt ett från

Västergötlands Handbollsförbund.

Se Skövde AIK som exempel på SIHS föreningpresentationer här.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde