Besök av Stenstorps-Skultorps Rotary klubb

september 18, 2017 19:09:08 Urban Brumm

Börje Weiler berättar om det Idrottshistoriska muséets samlingar för rotarianerna

Onsdagen 18 september var Stenstorp-Skultorp Rotary klubb på besök. Efter sedvanligt klubbmöte, räksallad och avslutande kaffe hälsade SIHS ordförande Börje Weiler välkommen till muséet. Börje berättade inledningsvis om tillkomsten av Billingehus, om Arne Sandberg och hur själva muséet kom till. Därefter var det fri rundvandring i muséet.

Rotarypresidenten Jan Östlund tackade för ett mycket intressant och givande besök på muséet och delade ut klubbens ”optimistnål” till Börje.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde