Besök från Boken

december 17, 2019 14:12:00 Urban Brumm

Sällskapets medlem Inga-Britt Gustafsson introducerar besökarna från boendet Boken i muséets
historia samt vad som finns i samlingarna.

De idrottshistoriskt intresserade gästerna fick efter Inga-Britts introduktion en möjlighet att se
sig om bland muséets föremål och för en del var somligt mycket välbekant med händelser och
personer väl bevarade i det egna minnet. Somligt finns i minnet som något man hört i det
allmänna nyhetssurret.

Sällskapets film om Skövdeidrotten var också mycket informativ och med
återigenkännandets prägel.

När kaffet med lussekatter och pepparkakor kom fram på bordet bildades den perfekta
känslan för att berätta gamla minnen och låta gamla idrottares prestationer bli som nya.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde