Besök av PRO Skultorp

mars 11, 2020 14:03:36 Urban Brumm

Inga-Britt berättar om det Idrottshistoriska Muséet

Besökarna från PRO Skultorp gjorde ett besök på muséet med visat stort intresse och öron 

vidöppna för berättelsen om muséets tillkomst, vilken Inga-Britt redogjorde för ingående som

en introduktion till rundvandringen bland de olika föremålen samt bilderna på kända och

okända storheter från Skövdes idrottshistoria.

Många gånger kunde de övriga guiderna fylla i med diverse historier kring de förevisade per-

sonerna. De besökande hade ofta god kunskap om vilka personerna var och kunde bidraga med

ytteligare detaljer.

En uppskattad del av besöket var, när Sällskapets film om Skövdes idrottsliga liv fram till

millennieskiftet visades. Bengt Säll, som hade en väsentlig del i filmens tillkomst, guidade

besökarna i samband med visningen.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde