Besök av Örebro Läns IS

maj 23, 2019 16:05:07 Urban Brumm

Bengt Säll hälsade de gästande kollegorna välkomna..

..och berättade en del om Billingehus skapelse samt historia.

Bengt uppehöll sig även rörande konstverket med idrottsliga motiv utifrån Arne Sandbergs personliga upplevelser och bekantskaper.

En av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna, Gunnar Gren, har fått en speciell plats i konstverket.

Kjell-Åke Magnusson välkomnade örebroarna in i det idrottshistoriska muséet och berättade om dess uppkomst, främst då Ulla och Börje Weilers stora insatser samt Billingehus förnämliga erbjudande om tillgång till lokalen.

Kjell-Åke berättade om personer, som presenteras på muséet och kunde göra många anknytningar till örebroare, som betytt mycket i Skövdes idrottsliv.

Även många skövdeidrottare var mycket välbekanta för gästerna.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde