Årsmöte 2022

mars 19, 2022 23:03:10 Urban Brumm

Martin Eckervad berättade om sitt deltagande i JubileumsVasan under årsmötet i Skövde IHS år 2022

Skövde IHS har hållit sitt årsmöte 2022 på Restaurant Berget på Billingen. Verksamhetsberättelsen
för det gångna året  karaktäriserades av ett avskalat program med muséet stängt under lång tid och
utan traditionell utfärd. Under hösten kunde dock den relativt nya frågesporten gällande idrottskunskap
genomföras med Våmbs IF som mycket kunniga segrare. Hemsidan har uppdaterats på veckolig basis.
Ekonomin är i balans och årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsen för år 2022 valdes enligt följande:
Ordförande – Stickan Carlsson, ledamöter Solveig Sundequist, Urban Brumm, Roger Mohlén,
Mikael Ingsberg, Ulrika Westerberg och IngaBritt Gustafsson. Suppleanter blev Bengt-Arne
Johansson, Bengt Pettersson och Nils-Gösta Käck. Till revisorer valdes Håkan Andrén och
Gunnar Sandsten med Peter Karlsson som suppleant. Valberedningens Nils Larsson och
Margareta Wetterberg fick nytt förtroende efter ett väl utfört arbete.

Leif Adolfsson och Kjell-Åke Magnusson avtackades efter ett antal mycket verksamma år
med styrelsearbete.

I samband med årsmötet gästade Martin Eckervad evenemanget och berättade om sina
förberedelser och upplevelser inför och under JubileumsVasan. Berättelsen illustrerades av ett
mycket välgjort bildspel med många detaljer rörande inskaffande av utrustningsdetaljer som
kläder och skidor av den sort som användes år 1922. Under loppets tre utfordringsstationer
bjöds det på mat, som betraktades som lämplig långloppsföda för 100 år sedan. Nu för tiden
brukar inte pannkakor förekomma i dessa sammanhang.

En observation från Martin var att efter fem timmar i ett mycket trögt skidspår försvann
den vanliga tidsuppfattningen, och de resterande sex timmarna försvann ur sinnet på något vis.

Sällskapets ”Bengan” tog en närmare titt på det gamla skidmaterialet, som skiljer sig så
mycket från nutida materiel under Martins förevisande.

Vad vore ett årsmöte utan ett gemensamt fikabord med det traditionella innehållet
kaffe och bulle. 

Årsmötet år 2022 avslutades med förhoppningar om ett annorlunda men förhoppningsvis
stimulerande nytt verksamhetsår inklusive en fin utfärd till småländska trakter.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde