Årsmöte 2019

mars 24, 2019 16:03:59 Urban Brumm


Fr.v. mötesordföranden Tord Gustafsson, mötessekreteraren Solveig Sundequist samt Sällskapets
omvalde ordförande Stig “Stickan” Carlsson.

Sällskapets årsmöte ägde rum i det Idrottshistoriska Muséet på Billingehus under stadgeenliga
former. Som ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Tord Gustafsson och Solveig
Sundequist. Med sådana välmeriterade organisationsledare inses lätt att mötesförhandlingarna
löpte friktionsfritt.


Verksamhetsberättelsen innehöll punkter som förnyelse av muséets samlingar, en synnerligen
populär studieresa, visningar av muséet samt deltagande i diverse arrangemang anordnade av
kommunens Fritidsavdelning och andra. Sällskapet deltog även i premiäromgången av tävlingen
i Idrottskunskap anordnad av Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.


Ekonomin är stabil och planerna för det kommande året innehåller ytterligare förbättringar av
muséet, närvaro vid diverse idrottsarrangemang i Skövde, ett lokalt arrangemang i Idrottskunskap
mellan kunniga personer från de olika klubbarna i staden samt en vidareutveckling av hemsidan
för att kunna presentera delar av muséets samlingar digitalt samt knyta kontakter med de olika
skövdeklubbarnas historiska hemsidespresentationer.

Sällskapets förmåga att uppmärksammas i Skövde ska förbättras. Mötet gästades av Roland Gustafsson,
ordförande i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap.


Val: Omval som ordförande – Stig Carlsson, styrelseledamöter – omval av Solveig Sundequist och
Inga-Britt Gustafsson, nyval av Leif Adolfsson. Kvarstående styrelseledamöter – Bengt Säll, Urban
Brumm, Roger Mohlén. Tidigare vald Hedersordförande – Börje Weiler.  Styrelsesuppleanter – Bengt
Arne Johansson, Kjell-Åke Magnusson, Nils Larsson. Revisorer –  Gunnar Sandsten och Håkan Andrén
med Peter Karlsson som suppleant. Valberedning – Nils Larsson, Bengt Säll, Margareta Wetterberg.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde