Årsmöte 2018: Börje avgick efter 17 år

mars 25, 2018 15:03:08 Urban Brumm

”Stickan” ny ordförande

Skövdes Idrottshistoriska Sällskap hade 22 mars årsmöte i museet med ett 20-tal mötesdeltagare. Erfarne Erland Johnsson
var mötesordförande och lotsade med stor skicklighet igenom dagordningens olika punkter.

SIHS ordförande Börje Weiler avgick efter 17 år som ordförande. Till ny ordförande valdes Stig ”Stickan” Carlsson.

Föreningen har haft ett framgångsrikt år med ökad tillströmning av besökare till museet. Fram för allt har antalet gruppbesök
ökat. Hemsidan har genomgått en stor förändring och utvecklats under Urban Brumms ledning.

I samband med de olika valen föreslog valberedningens Nils Larsson på styrelsens vägnar att utse Börje Weiler till hedersordförande
för Skövde Idrottshistoriska Sällskap. Inga-Britt Gustafsson överlämnade från styrelsen en vacker blomsteruppsättning och framförde
ett stort tack till honom och hans fru Ulla för allt arbete som lagts ner i föreningen under åren och skapandet av museet.
Årsmötesdeltagarna gav Börje/Ulla en rungande applåd.

Även Westgöta Idrottshistoriska Sällskaps Janne Åberg överlämnade blommor.

Glädjande nog stannar Börje Weiler kvar i styrelsen som ledamot.

De olika valen utföll enligt följande:

Ordförande på ett år: Stig Carlsson (nyval)

Ledamöter på två år: Bengt Säll, Urban Brumm (nyval), Roger Mohlén, Börje Weiler (fyllnadsval, ett år)

Kvarstående ledamöter: Inga-Britt Gustafsson, Solveig Sundequist, Jan Sandelius

Suppleanter på ett år: Leif Adolfsson, Kjell-Åke Magnusson, Nils Larsson (nyval)

Adjungerade ledamöter: Erland Johnsson, Olle Schönborg

Revisorer: Gunnar Sandsten och Håkan Andrén

Revisorssuppleant: Peter Carlsson

Valberedning: Nils Larsson och Bengt Säll.

Se även fler bilder på mötesdeltagarna vid efterföljande välsmakande fikaintag samt eftersnack.

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde