Dokumentation årsmöte 2019

februari 20, 2019 15:02:09 Urban Brumm

Fortsättning av årsberättelsen.

Den ekonomiska rapporten – bokslut 2018-12-31

Förvaltningsberättelse 2018

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

Verksamhetsplan 2019

Budgetförslag 2019

Valberedningens förslag 2019

Äldre  WI-tidningar

Sponsorer

Hotell Billingehus

       

Skövde Hembygdsförening

Next Skövde