Hoppa till sidans innehåll

SIHS utfärd år 2015

06 JUN 2020 15:57
Utfärden år 2015 gick till bandy- och fotbollsstaden Motala med besök på Vätternakvariet och Motormuséet
  • Uppdaterad: 06 JUN 2020 15:57

Utfärdskänslan börjar egentligen infinna sig

under den första fikapausen.

Diskussionerna kan handla om svårighets-

graden på Bengt Sälls sedvanligt svåra frå-

gesport om idrotts- och andra angelägna ak-

tiviteter, vilken brukar vara inlämnad så här

dags.

Är det någon som redan varit på Vätternak-

variet eller Motormuséet?

Fiskar i Akvariet och bilar på det andra mu-

séet, eller..?

In till fiskarna, både de från Vättern och

de långväga. Det står ju Regnskog på skyl-

ten.

De här fiskarna ser inte ut att ha Vättern

som hemmavatten.

En del av muséet handlar också om avflödet

från Vättern, nämligen Göta Kanal och Mo-

tala Ström samt livet kring dessa vatten-

drag.

Fotograferad med fish-eye, eller.. (fotogra-

fisk lustighet, kanske rolig).

Vättern är ju inte bara en resurs för fiske-

riet, förr i tiden var ju vattendrag, och då i

synnerhet de stora vattendragen, förnäm-

liga kommunikationsvägar, rena motorvä-

garna fast på sjön.

Vår guide berättade initierat och medryck-

ande om Vättern, dess betydelse nu och

förr och inte minst om dramatiska händel-

ser, som när konstnären John Bauer drunk-

nade med hela sin familj under ett skepps-

brott på stormig sjö den 20 november år

1918 eller när ångbåten Erik Nordevall gick

på grund den 4 juni år 1854  och sjönk två

dagar senare under ett bärgningsförsök. 

Motala Motormuséum visade sig inte bara

innehålla motorer och motordrivna fordon.

Ambitionen är tydligen att försöka förevisa

ett antal intressanta teknikområden ur his-

toriskt perspektiv, varav den här bilden vi-

sar inredningen i en cykel-, moped- och mc-

verkstad från äldre tider.

Radiohistoriskt var ju på sin tid anropet

"Stockholm - Motala" mycket välbekant,

det inledde dagens radiosändningar, inte

från P1, för det fanns inte, det fanns bara

en kanal - punkt.

Innan de trådlösa radiosändningarna böjade

i den s.k. "Etern" i Sverige på 1920-talet,

kunde man sedan länge kommunicera

elektroniskt via tråd, och de signaler, som

då sändes (ström på - ström av), använde

Morse-alfabetet. Den mottagande skrivaren

slog hål i en remsa enligt det utsända med-

delandet, och remsan kunde sedan läsas av

en Morse-kunnig person. Rena trolleriet!

Ljudet som kommer ur en radioapparat är ju

åstadkommet genom att en elektonisk hög-

talare försätter luften i svängningar, vilket

våra öron uppfattar som ljud. Den tjusiga

trattgrammofonen ovan gör samma sak även

utan radiosignaler. Spåren i grammofonplat-

tan förstärks rent mekaniskt av tratten

och plötsligt kunde man höra Caruso sjunga.

Inte illa.

Här kommer då så äntligen en radioapparat

från början av 1940-talet, en AGA, tillver-

kad i Motala. Undertecknad lyssnade på en

apparat av precis den här modellen, och den

var bra, för ur den kunde man höra hur Las-

se Hall blev Olympisk mästare i Melbourne

år 1956 i Modern Femkamp, hur Hyland be-

skrev Petrus Kastenmans sista ritt i Fält-

tävlan i OS i Stockholm samma år med guld-

medaljen som slutkläm, hur Sverige blev sil-

vermedaljör i fotbolls-VM år 1958, hur

Rickard Bergh blev europamästare i höjd-

hopp på Stockholms stadion år 1958, hur

Dan Waern blev fyra på 1500 m i OS i Rom

år 1960 samt hur "Ingo" förlorade två VM-

matcher mot Floyd Patterson somrarna

1960 och 1961. Sedan började radiosändar-

na använda FM-tekniken och apparaten pen-

sionerades.

 

VARNING! Nu kommer två bilder med text-

innehåll, som endast kan vara av intresse

för äldre elektroniknördar. VARNING!

Här ser vi ett oscilloskop Heathkit, modell

O-12. Det tillverkades i början av 1960-ta-

let, har en kanal vertikalt och en horison-

tellt och klarar max. 5 MHz. Den vertikala

kanalens ena potentialpunkt är jordansluten

(burrr!!), men det dög rätt bra för service

av den tidens radioapparater och TV-appa-

raterna var ju precis på gång. Elektroniken

är högst troligen bestyckad med den första

generationens transistorer. Historia!

Här har vi ett oscilloskop från början av

1980-talet. Det har två kanaler för verti-

kala signaler, vilka kan adderas eller subtra-

heras, vilket gör att det har en fungerande

differentialingång. Mycket bra! Det klarar

20 MHz, vilket är hyfsat, men det är ännu

för tidigt för en inbyggd digital minnes-

funktion. Skopet är användbart ännu idag

för analoga kretsar, men helt odugligt när

det gäller digitalteknik. För dem som gillar

att leka med analoga kretsar finns det fort-

farande till salu på eBay till låga priser och

okänd nuvarande prestanda.

Nu är VARNINGEN för elektroniknörderi

över.

 

Äntligen då några motordrivna fordon. Mo-

peder var ju mycket populära på 1950 - och

60-talen. Det kanske vanligaste märket var

Puch och visas här på muséet.

Korvautomaten i bakgrunden, är den ett mu-

seiföremål eller fungerar den? Den är för-

sedd med näringsdeklarationer på korven

och brödet. Var verkligen Lithells så före

sin tid?

Skriftställaren Erik Zetterström med

pseudonymen Kar de Mumma är ju bekant

för verket "Två år i varje klass", ett antal

revyer i Stockholm samt  radiodialoger om

olika händelser i livet  med Sickan Karlsson.

Han var också känd för att vara en inbiten

Rolls Royse-fantast. På något vis lyckades

ägaren till muséet få köpa en av dessa bilar,

vilket väckte stor uppståndelse i Motala och

annorstädes, samt gjorde god reklam för

muséet.

Kar de Mumma försåg även Svenska Dagbla-

det med regelbundna tecknade betraktelser

lik den här.

Här ser vi uppenbarligen en repilsnabb

sportkärra.

Den här färgglada mc-n har beteckningen

Moto Guzzi. Italiensk, kanske?

Den här svarta skönheten har en trolig

klubbeteckning S.O.K. samt en firmaskylt,

på vilken det står..

..BlackburnE England. Någon som hört talas

om detta mc-fabrikat?

Färden gick vidare runt Vättern söderut

och för eftermiddagsfikat valdes Värds-

huset i Stadsparken i Jönköping. Det ligger

granne med Straffsparksva-- förlåt Stads-

parksvallen, där Timpa Simonsson står staty

och Jönköpings Södra spelat många all-

svenska matcher.

Då går vi in till kaffet, lottdragningen med

skänkta nytto- och prydnadssaker samt det

spännande tillkännagivandet vem som denna

gång var mest allvetande i Bengts fråge-

sport.

Hemfärden till Skövde skedde i god ord-

ning.

 

Skribent: Urban Brumm
E-post: This is a mailto link


 Sponsorer
First Hotel Billingehus

 

Skövde Hembygdsförening

 Besök sedan170710

Postadress:
Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Stig Carlsson, Forslunds väg 2 A
541 53 Skövde

Kontakt:
Tel: +46705480181
E-post: carlssonstig@hotmail...

Se all info