Hoppa till sidans innehåll

Sällskapets årsmöte 2020

24 OKT 2020 15:31
Sällskapet har äntligen haft sitt senarelagda årsmöte år 2020
  • Uppdaterad: 24 OKT 2020 15:31

Den spridda skaran består av fr v Ulrika Wes-

terberg, nyinvald styrelsesuppleant, årsmötets

ordförande Solveig Sundequist, den efter nära

20 år avgående styrelseledamoten och -supple-

anten Nisse Larsson, den omvalde sekreteraren

Bengt Säll, den omvalde ordföranden för Säll-

skapet Stickan Carlsson samt gästande ordfö-

randen för Westgöta IS Roland Gustafsson.

I bakgrunden ses den av Max Friberg skänkta

matchtröjan från silverlaget i junior-VM. Max

har också skänkt sin matchklubba från det ju-

nior-VM, när Sverige vann guld året efter.

Ada, Nisse och Bengt sköter försnacket innan

årsmötet, medan Roland förbereder sig för ett

anförande efter mötets avslutande.

Årsmötesdeltagarna noterar att dagordningen

arbetas igenom utan några stora överraskning-

ar. Verksamheten för år 2019 var livlig med ut-

färd, frågesporttävling, museibesök, förbere-

delser för urvalet av Skövdes främsta idrotts-

profiler samt förnyelse av muséets inventarier.

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2020

har fått korrigeras avsevärt på grund av pande-

min, men vissa delar har kunnat genomföras.

Se den valda styrelsen här.

Årsmötets ordförande Solveig och den avgåen-

de suppleanten Nisse fick mottaga årsmötets

tack i form av blomsteruppvaktningar.

Efter det ordinarie årsmötets avslutning infor-

merade medlemen i Skövde IHS och tillika

ordföranden i Westgöta Idrottshistoriska Säll-

skap Roland Gustafsson om situationen i sam-

band med WIS senarelagda årsmöte. WIS sty-

relse har tagit beslutet att årmötet för 2020

samt för år 2021 ska äga rum under samma till-

fälle år 2021, fast med separata förhandlingar.

Roland har tillskrivit ordförandena i WIS alla

17 sällskap/föreningar om detta och fått gillan-

de svar. Inte heller SIHS medlemmar hade nå-

got att invända mot detta förfarande. Se länk

till WIS här.

Skribent: Urban Brumm
E-post: This is a mailto link


 Sponsorer
First Hotel Billingehus

 

Skövde Hembygdsförening

 Besök sedan170710

Postadress:
Skövde Idrottshistoriska Sällskap
Stig Carlsson, Forslunds väg 2 A
541 53 Skövde

Kontakt:
Tel: +46705480181
E-post: carlssonstig@hotmail...

Se all info